Tekniksprånget

Registrering - Steg 1 av 2

Obs! Du behöver använda någon av webbläsarna Firefox, Chrome eller Safari för att registrera dig!Jag går, eller har gått, sista terminen på NV- eller TE-programmet, alternativt motsvarande utbildning såsom IB, tekniskt basår eller Komvux. *

Obs! Skriv in en epostadress som du kollar ofta så att du inte missar någon kommunikation från eventuella arbetsgivare.
Epostadressen blir även ditt användarnamn på ansökningsportalen.
Använd inte en skolmail då den ofta slutar fungera när du slutat skolan.


Jag har förstått att Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, samlar in, hanterar och sparar kontaktuppgifter och annan information jag lämnar, när jag nu skapar ett konto på Tekniksprånget. Jag samtycker härmed till att de uppgifter jag lämnar i portalen används för att kunna administrera praktiken och att lämnade kontaktuppgifter används för att kommunicera med mig, i enlighet med GDPR och lämnad information.
Uppgifterna du behöver lämna innefattar t ex vilken skola du gått på, dina betyg, om du har körkort, vilka språk du talar, kön, din CV, din videopresentation och vilka arbetsgivare du är intresserad av. Du måste också uppge ditt personnummer när du skapar ett konto på Tekniksprångets portal. Personnumret du själv angett används för att rapportera till Skolverket, som gör statistiska uppföljningar om projektet. Inom Tekniksprånget samlas och sparas också dina svar från de enkäter och undersökningar du deltagit i och nödvändiga delar av vår kommunikation med dig och deltagande arbetsgivare i Tekniksprånget.
Personuppgiftsansvarig är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA och du kan läsa mer om Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAs integritetspolicy här www.iva.se/Integritet och om personuppgiftsbehandling inom just Tekniksprångets verksamhet här www.teknikspranget.se. Om du har frågor hör av dig till tspraktikant@iva.se eller personuppgiftsansvarig info@iva.se.