Tekniksprånget

Arbetsgivaren och dess verksamhet

Svenska Uppfinnareföreningen har till syfte att verka för främjandet av innovationsklimatet och i synner-het den enskilde individens möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen i samhället. Verksamheten står på ideella grunder är allmännyttig och partipolitiskt obunden.

Föreningen grundades 1886 av den välkände patentingenjören och ballongfararen Salomon August An-drée. Det gör Svenska Uppfinnareföreningen till världens äldsta uppfinnarförening.

Svenska Uppfinnareföreningen bildar ett nätverk av 30 medlemsföreningar i Sverige där målgruppen upp-finnare och småföretagare har tillgång till, och stödjer varandra, med kompetenslyft, rådgivning, coachning, mentorer, problemlösning, förebilder och inspiration.

Vad får man göra som praktikant hos Svenska Uppfinnareföreningen?

Programmeringskunnig sökes!

Kunnig och kreativ person med programmeringsförmåga sökes till Svenska Uppfinnareföreningen för att utveckling av programvara, hemsida och nya kreativa lösningar som kan komma till nytta för Uppfinnarna i Sverige. 

Du ska kunna följande dataspråk: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP 5.6, MySQL, Servertyp: Apache 
Hos oss finns det utrymme att komma med egna kreativa idéer kring hur våra utmaningar kan lösas. Då kansliet endast har en liten stab, bör du kunna arbeta självständigt. 

Praktikplatser