Tekniksprånget

Arbetsgivaren och dess verksamhet

Siemens Industry Software AB är ett väl etablerat amerikanskt företag med mer än 10000+ anställa världen över. Siemens Industry Software är ledande på Product Lifecycle management (PLM) -marknaden med 51 000 kunder världen över och vi har funnits på marknaden i mer än 35 år. Med Siemens teknologi har företag möjlighet att fånga och återanvända kunskap inom produktutveckling och design vilket förbättrar mångfalden och kvalitén av produkter, medan virtuell provning/produktion håller nere produktions förberedelser. Vi har funnits i Skandinavien i mer än 15 år och stöttar ungefär 1500 kunder, från små och mellanstora till multinationella organisationer inom stycketillverkning, High Tech, elektronik, fordon, flyg, konsumentvaror och maskinindustri. I Sverige har vi kontor i Stockholm och Göteborg. Idag görs merparten av all produktutveckling/design med stöd av olika system dels för att supportera ingenjören vid design eller mjukvara kodning  men sedan måsta all information hållas ihop från kravställning till hur produkten produceras. Detta görs via olika system och processer. Dessa system erhåller Siemens. Siemens håller på att sätta ihop en demomiljö/test miljö för att demonstrera hur produktutveckling och produktion kan göras med ny teknologi. 

Vad får man göra som praktikant hos Siemens ?

a.	Som praktikant hos oss kommer hu hjälpa till med att se hur ny teknik kan avvändas inom industrin. Arbetet kommer också innefatta att lägga in information i systemen som ska demonstreras för kunder runt om i Norden. Genom detta arbete kommer du som person få en mycket god inblick i hur moderna företag arbetar och hur modern teknik kan hjälpa personer och företag i att bli mera produktiva inom utveckling och produktion. Du kommer få möjligheten att jobba med avancerade system tex:
i.	Computer aided design (Datorprogram för att designa produkter)
ii.	Computer aided engineering (Datorprogram för att kunna simulera produkter)
iii.	Product lifecycle management (Datorprogram för att kunna hantera produkter)

För att tycka att denna praktik ska vara rolig/utmanande rekommenderad vi att du som person har följande egenskaper:
•	Vara nyfiken och vilja förstå ny teknik 
•	Vara envis och lösningsfokuserad samt våga experimentera för att hitta lösningar
•	Intresse inom produktutveckling/design/IT
•	Generell god IT förståelse, inga djupa programmerings kunskaper men tyckat att IT är kul.
•	God förståelse i Engelska

Praktikplatser