Tekniksprånget

Arbetsgivaren och dess verksamhet

Siemens Industry Software AB är ett väl etablerat amerikanskt företag med mer än 6000 anställa världen över. Siemens Industry Software är ledande på Product Lifecycle management (PLM) -marknaden med 51 000 kunder världen över och vi har funnits på marknaden i mer än 35 år. Med Siemens teknologi har företag möjlighet att fånga och återanvända kunskap inom produktutveckling och design vilket förbättrar mångfalden och kvalitén av produkter, medan virtuell provning/produktion håller nere produktionsförberedelser. Vi har funnits i Skandinavien i mer än 15 år och stöttar ungefär 1500 kunder, från små och mellanstora till multinationella organisationer inom stycketillverkning, High Tech, elektronik, fordon, flyg, konsumentvaror och maskinindustri. I Sverige har vi kontor i Stockholm och Göteborg. Idag görs merparten av all produktutveckling/design med stöd av olika system dels för att supportera ingenjören vid design eller mjukvarukodning  men sedan måsta all information hållas ihop från kravställning till hur produkten produceras. Detta görs via olika system och processer. Dessa system erhåller Siemens. Siemens håller på att sätta ihop en demomiljö/testmiljö för att demonstrera hur produktutveckling och produktion kan göras med ny teknologi. 

Vad får man göra som praktikant hos Siemens ?

Som praktikant hos oss kommer du hjälpa till med att sätta ihop en virtuell produktutvecklings- och produktionsmiljö där Siemens kan demonstrera produkter och nya möjligheter som dagen teknik erbjuder. Arbetet kommer också innefatta att lägga in information i systemen som ska demonstreras. Det är bara fantasin och tiden som kommer sätta begräsningarna på hur långt vi kan komma med denna demomiljö då alla Siemens produkter kan vara med i denna miljö. Genom detta arbete kommer du som person få en mycket god inblick i hur moderna företag arbetar och hur modern teknik kan hjälpa personer och företag. 

Du kommer få möjligheten att jobba med avancerade system tex:
i.	Computer aided design (Datorprogram för att designa produkter)
ii.	Computer aided engineering (Datorprogram för att kunna simulera produkter)
iii.	Product lifecycle management (Datorprogram för att kunna hantera produkter)

För att tycka att denna praktik ska vara rolig/utmanande rekommenderar vi att du som person har följande egenskaper:
•	Vara nyfiken och vilja förstå ny teknik 
•	Vara envis och lösningsfokuserad samt våga experimentera för att hitta lösningar
•	Intresse inom produktutveckling/design/IT
•	Generell god IT förståelse, inga djupa programmerings kunskaper men tycka att IT är kul.
•	Grundläggande Engelska

Praktikplatser