Tekniksprånget

Arbetsgivaren och dess verksamhet

Det händer mycket på Gotland just nu – sök praktik hos oss!
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik, miljö och gillar problemlösning. Är du en ansvarsfull person med god initiativförmåga och bra samarbetsförmåga kommer du att stortrivas hos oss på Region Gotlands teknikförvaltning!
Under din praktik hos oss får du en chans att utveckla dig både personligen och i din arbetsroll och du kommer även att ha en möjlighet att bygga upp ett kontaktnät som kan vara betydelsefullt för din framtida yrkeskarriär. Hos oss kommer du att få arbeta under eget ansvar och dessutom få en inblick i våra spännande verksamheter som är grundläggande för ett samhälles utveckling. Teknikförvaltningen på Region Gotland (alltså kommunen) arbetar med att ge invånarna service inom områdena fastigheter/lokaler, gator/vägar, parker, kollektivtrafik, vatten och avlopp samt renhållning och hamnar. 

Inom Region Gotland är vi nära 6 000 engagerade medarbetare som genom våra ca 240 olika yrken tillsammans skapar en ökad livskvalitet för Gotlands invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på värdegrunderna: förtroende, omtanke och delaktighet. 
 
Varför vi är intresserade av just dig?
 
Som praktikant på teknikförvaltningen kommer du att ha din huvudsakliga placering inom Vatten- och avfallsenheten. Enheten arbetar med långsiktig vatten- och avloppsplanering (VA-planering) och långsiktig avfallshantering. Region Gotland har VA-försörjningen som en av sina högsta prioriterade satsningar, där förnyelse och utbyggnad av ledningsnät och vatten- och avloppsreningsverk är något som är högprioriterat under de kommande åren. Vi har även precis tagit fram en ny VA-strategi som har riktmärket inställt på hur vi vill att vatten- och avloppsutbyggnaden på Gotland ska se ut till år 2030. I höst kommer vi att fortsätta arbeta med att ta fram en ny VA-plan som kommer att vara ett viktigt planeringsverktyg i all vår VA-planering under många år framöver. Aktuellt under 2018 är till exempel planeringsarbetet med förnyelse av ledningsnätet på norra Gotland. Det är här som vi ser att du skulle kunna komma in som praktikant hos oss på teknikförvaltningen!

Inom avfallsområdet arbetar vi just nu med att bygga om och förnya vår största återvinningscentral i Visby. Ett spännande projekt som kommer att ta sin början under nästa år. Vill du vara med oss när vi till exempel arbetar fram nya förslag på logistikflöden av återvinningsmaterial?

Vad får man göra som praktikant hos Region Gotland?

Vad får man göra som praktikant hos teknikförvaltningen? 

Teknikförvaltningen bedriver en bred verksamhet och under praktikperioden kommer du också att få ta del av arbetet i våra andra verksamheter. Antingen som ingående studiebesök eller också att du får arbetsuppgifter med kortare eller längre omfattning. 

Vi söker dig som är tekniskt intresserad, initiativrik, noggrann, har datorvana och ett stort och brinnande intresse. Du kommer tillsammans med enhetens medarbetare arbeta med kortare och längre utvecklingsprojekt och även, beroende på intresse från dig, driva egna utredningar och förstudier kopplade till ämnesområdet. Du kommer även som en del av ditt arbete lära dig jobba i våra system och till viss del vara med ute i fält. Vi har handledare som redan nu ser fram emot att du kommer till oss. Vill du vara med? 

Välkommen till oss på spännande, vackra Gotland!

Kontaktuppgifter: Enhetschef Magnus Jönsson, tel. 0498/26 91 05. Läs mer på www.gotland.se

Praktikplatser