Tekniksprånget

Arbetsgivaren och dess verksamhet

Vill du göra skillnad?

Gör din praktik hos Infranord.

Infranord står inför en intressant resa. Allt fler transporter av människor och gods förväntas gå på räls och satsningar på nybyggnation, underhåll och upprustning av järnväg ökar. Järnvägen är ett av det mest miljöanpassade transportalternativen som finns och har i jämförelse med andra transportslag en hög kapacitet.

På Infranord bygger och underhåller vi järnväg med fokus på kundnytta, säkerhet och hållbarhet. Vår ambition är att säkerställa en riktigt bra effekt av varje investerad järnvägskrona som regeringen avsatt till ett proaktivt och robust underhåll av svensk järnväg.

Under kommande år står vi inför stora pensionsavgångar vilket innebär goda möjligheter för den som vill utvecklas inom järnväg och arbeta på Infranord.

Vad får man göra som praktikant hos Infranord?

Ett första steg in i vår verksamhet kan vara som praktikant och tekniksprångare. Du kommer i kontakt med flera olika yrkeskategorier och får lära känna vår organisations fulla potential, från projekt ute i spårmiljö till planering av personal, säkerhet och ekonomisk styrning i kontorsmiljö. Vi ger dig ett kontaktnät för ett framtida arbete där arbetsuppgifterna kan variera beroende på din profil, ditt intresse och Infranords behov. Vår ambition är att göra en bra matchning för allas del. 

Egenskaper vi gillar hos människor är att man tar initiativ, att man är nyfiken och tar ansvar. Att arbeta inom järnväg är ett högt klassat säkerhetsarbete och oerhört viktigt för framtidens hållbara infrastruktur på järnväg. 

Vi ger dig access till en framtidsbransch och en spännande resa hos oss.

Välkommen med din ansökan. Motivera gärna varför du är intresserad av Infranord och vad du skulle kunna bidra med. 

Praktikplatser