Tekniksprånget

Arbetsgivaren och dess verksamhet

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg består av drygt 220 kompetenta medarbetare och specialister inom sitt område
Vi planerar, bygger och förvaltar staden. Det innebär att vi arbetar med stadens strategiska planering, möjliggör för ny bebyggelse och infrastruktur samt utvecklar stadens offentliga rum.

Vi ansvarar för drift och underhåll av gator, torg, parker, stränder och natur, samt även beställare av vatten och avlopp. Vi har även hand om bygglov, kartproduktion och fastighetsbildning samt en hel del annat.

Vi för en öppen dialog med dem som bor, verkar och rör sig i staden. Tillsammans förverkligar vi Helsingborgs stads vision och arbetar kontinuerligt för att upprätthålla och utveckla staden.

Vad får man göra som praktikant hos Helsingborgs stad?

Som praktikant hos oss på Stadsbyggnadsförvaltningen är du med i det dagliga arbetet på någon av våra enheter, du får även möjlighet att se vad som händer på våra andra enheter, allt för att du ska få så bra bild som möjligt av vad det innebär att arbeta i offentlig förvaltning och framför allt hur spännande det är just på Stadsbyggnadsförvaltningen.
Är du nyfiken, positiv och vill lära dig mycket, då är du praktikanten vi söker.

Praktikplatser