Tekniksprånget

Arbetsgivaren och dess verksamhet

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och vårt arbete stärker Sveriges innovationskraft. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar vi ca 2,7 miljarder kronor i olika insatser.

Vad får man göra som praktikant hos Vinnova?

Genom Tekniksprånget vill vi komma i kontakt med dig innan du går vidare till högskolan. Det är viktigt både för Vinnova och Sverige att unga människor intresserar sig för teknik och naturvetenskap och vill jobba med detta i olika former. Eftersom vi arbetar inom flera av de mest intressanta framtidsområdena tror vi att din praktik kan inspirera dig till att välja en ingenjörsutbildning som passar dig och är gångbar på arbetsmarknaden.  

”Att det är kreativt och stimulerande är en underdrift. Man omges ständigt av nya innovationer inom massa olika områden. Forskning och uppfinningar som man knappt tror är sanna. Oavsett vad man jobbar med är man i ständig kontakt med framtiden, och det är kul!” Gustav och Julia, Tekniksprånget hösten 2017.

På Sveriges innovationsmyndighet får du som praktikant arbeta med varierande uppgifter i ett kreativt och öppet samarbetsklimat. Du kan vänta dig en meningsfull vardag där du får inblick i några av våra områden men också eget ansvar. Vid din sida får du 200 kompetenta kollegor. 

Praktiken kommer genomföras på avdelningen Industriell utveckling där vi arbetar brett inom områden som material, IT och produktion. Globala utmaningar som hållbarhet, effektivt nyttjande av naturresurser och IT-säkerhet ställer krav på samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Trender som automation, robotisering, digitalisering, AI och 3D-printing är viktiga för utvecklingen av svensk industri. Våra insatser handlar därför om att hitta och utveckla innovativa lösningar och ta vara på de nya affärsmöjligheter som detta innebär. 

Du kommer få se teknik i framkant och också träffa forskare och företag som jobbar med utveckling. Vi kommer att arbeta mycket med resultatuppföljning och kommunikation under året och där vill vi ha hjälp av unga personer som kan titta på våra resultat och vår kommunikation på ett nytt sätt.

Du kommer att få praktisera på vårt kontor i centrala Stockholm. 

Välkommen att söka praktik hos Vinnova!
	
	
	
	

	

Praktikplatser