Tekniksprånget

Arbetsgivaren och dess verksamhet

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärka förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa.

Landstinget i Blekinge arbetar för länets utveckling och för invånarnas välmående. Vård, teknik och service är några av de viktiga områden som finns i vår verksamhet. Hos Landstinget Blekinge får du nära 5 000 kollegor runt om i länet. Du får en chans att bidra till förbättringar och stora möjligheter till personlig utveckling.

Landstinget erbjuder intressanta och varierande karriärmöjligheter för unga som är intresserade av teknik och naturvetenskap. Genom Tekniksprånget vill vi visa upp vad vi har att erbjuda som arbetsgivare och förhoppningsvis bygga en relation för framtiden.

Vad får man göra som praktikant hos Landstinget Blekinge?

Vad får man göra som praktikant vid Blekinge sjukhuset, Medicinsk Teknik

Blekingesjukhuset ger somatisk vård som kräver specialiserade medicinska och tekniska resurser och kompetens. Vi är en avdelning på 20 personer som bedriver verksamhet både i Karlshamn och i Karlskrona.

Medicinsk Teknik är Landstinget Blekinges och andra vårdgivande aktörers kompetens vid medicintekniska frågor. Vi skall också tillgodose vårdande klinikers krav på säker och tillgänglig medicinteknisk utrustning och säkra medicintekniska metoder.  MTA är involverade i utrustningarnas hela livslängd från behovsinventering, upphandling, underhåll till skrotning. Vi arbetar med väldigt många typer av utrustning, från enkla blodtrycksmätare till MR-kameror samt utrustningar inom tandvård och primärvård.

Som praktikant hos oss kommer du att få vara med i det dagliga arbetet med medicinteknisk utrustning, du kommer få se avancerad utrustning inom alla områden och kommer även att få praktiskt hjälpa till med förebyggande underhåll och reparationer av enklare utrustningar. Många utrustningar idag är beroende av avancerad programvara, varför du bör ha ett intresse även för detta.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!


Vad får man göra som praktikant vid Hjälpmedelcenter?

Hjälpmedelscenter i Blekinge försörjer Landstinget Blekinge samt länets fem kommuner med kognitions-, kommunikations-, syn- hörsel, medicintekniska behandlingshjälpmedel samt hjälpmedel för rörelsehinder. Nya spännande uppdrag som tillkommit är olika typer av välfärdsteknik där en stor potential av innovativa produkter nu utvecklas.

På hjälpmedelcenter jobbar 50 personer på två avdelningar: Logistik, rekond, förråd och Konsulent, teknik avdelningen, den sistnämnda där du företrädesvis kommer att ingå består av team med hjälpmedelskonsulenter, ingenjörer och tekniker med olika specialistområden inom hjälpmedel, medicinskteknik och IT. Avdelningen jobbar med förskrivningsärenden där tekniskanpassning förekommer och där även teknisk service och besiktning är ingående delar.

Vår arena där medicintekniska produkter/hjälpmedel för det dagliga livet finns, är i hemmet eller i olika typer av boenden.

Som praktikant hos oss kommer du att delta i ett mindre e-learning projekt där vi bla kommer producera enklare instruktionsfilmer.

Vi tror därför att du är intresserad av webbdesign, video, strömmande medier, databaser, användargränssnitt och klientbaserad utveckling för att här tillgodogöra dig din praktik i projektet.

Praktikplatser