Tekniksprånget

Arbetsgivaren och dess verksamhet

Vatten och hållbarhet. Det sägs att våra kroppar består till 70% av vatten och att alla kastar skräp varje dag. 

Fint, då kan du ju redan mycket om vad vi gör! 

Känner du dig säker på vad du ska göra i framtiden? Om inte, så vill vi passa på och tipsa om jobb som är bland de viktigaste i världen. Hur då viktigast? Ja, utan rent vatten och med skräphögar överallt lever vi inte så länge till… 

Framtiden ligger i vatten-, avlopps-och avfallsbranschen genom yrken där du har möjlighet att påverka såväl miljön som hälsan i samhället. Som ingenjör bidrar du inte bara med ditt teknikkunnande, utan är även del i ett socialt ansvarstagande. Din kompetens behövs här hemma i Sverige och om det lockar dig att jobba utomlands, så finns dessa branscher i hela världen. 

Vi är 125 glada medarbetare på Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB), som jobbar för att förse oss alla med ett gott dricksvatten samt hantera avfallsfrågorna i Umeå och Vindelns kommun. Allt med miljö och människa i fokus! 

Vad får man göra som praktikant hos Vakin?

Vi ser fram emot att visa dig olika arbetsuppgifter och yrkesinriktningar. Beroende på ditt intresse berörs exempelvis frågor kring konsumtion, energioptimering, resurser, kretslopp, biogasteknik, automation, styr- och regler, processteknik, samhällsplanering eller miljöteknik. 
Varmt välkommen att upptäcka ett nytt spännande område genom att söka praktik hos oss! 

Praktikplatser