Tekniksprånget

Arbetsgivaren och dess verksamhet

I Sundsvall byggs det som aldrig förr, staden växer och kompetensbehovet är stort. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, förändra och uppleva. Du vill framåt. Det vill vi med. Sundsvall är staden mellan bergen, vid havet, älvarna och skogarna. Här är nära till allt med naturen inpå knuten samtidigt som vi har ett av Sveriges populäraste köpcentrum.
Drakfastigheter är en del av Sundsvalls kommuns fastighetsförvaltning. Utöver förvaltning ansvarar vi för ny-, om- och tillbyggnader i kommunala lokaler. Tillsammans med förvaltningarna arbetar vi för att erbjuda alla sundsvallsbor lokaler och miljöer att trivas och utvecklas i

På Drakfastigheter finns många olika yrken och medarbetarna har också varierande teknisk bakgrund. Arbetet på Drakfastigheter kombinerar på ett bra sätt lösningsfokus, teknikutveckling och ekonomiskt ansvar. 

Vi kommer i framtiden ha ett ökat behov av ingenjörer och andra kompetenser inom teknik. Därför hoppas vi att just du ska utnyttja möjligheten att göra din praktik genom Tekniksprånget här hos oss på Drakfastigheter och genom detta hoppas vi att kunna inspirera dig att söka dig vidare till tekniska vidareutbildningar. Tekniksprånget ger oss möjligheten att göra detta och förhoppningsvis även lära känna framtida sommarjobbare och medarbetare. 

Vad får man göra som praktikant hos Sundsvalls kommun?

Som praktikant på Drakfastigheter kommer du att få en inblick i att arbeta på driftsektionen med många praktiska arbetsuppgifter som ingår i en fastighetsdrift. Arbetsuppgifterna kan vara av förebyggande karaktär med även felavhjälpande, när något behöver repareras eller bytas ut. Du kommer också få möjlighet till att få vara delaktig i både förvaltares och bygg/projektledares vardag. 

Drakfastigheters inställning är att det är givande att arbeta ihop med ”tekniksprångare” och därför kommer dina egna förslag som kan bidra till kostnadseffektiva lösningar för fastigheterna att uppmuntras. Vi ser gärna att du är intresserad av teknik och fastigheter och att ditt engagemang tillsammans med din önska att utvecklas kommer att ge dig en givande praktik. 

Vi ser fram emot din ansökan!

Praktikplatser