Tekniksprånget

Arbetsgivaren och dess verksamhet

Vill du vara med och göra Stockholm till en sjöfartsstad i världsklass?

Stockholms Hamnar arbetar för att göra Stockholm till en levande och modern sjöfartsstad för invånare, näringsliv och turister. I uppdraget ingår att främja sjöfarten och säkra regionens varuförsörjning.
 
Varje år passerar över tolv miljoner passagerare och åtta miljoner ton gods våra hamnar. Vi arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling av transport- och logistiksystem där sjöfart och hamnverksamhet ingår. Dessutom är Stockholms Hamnar en hyresvärd som förvaltar över 200 000 kvm lokalyta som ligger i anslutning till hamnverksamheten. Ett exempel på hyresgäst är Fotografiska museet. 

Vad får man göra som praktikant hos Stockholms Hamnar?

Hos oss finns och behövs en mix av kompetenser. Bland annat arbetar projektledare inom teknik, miljöingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, logistikplanerare, fastighetsförvaltare och hamnstyrmän för att göra Stockholm till en sjöfartsstad i världsklass. Som praktikant kommer du därför få en unik inblick i hur det är att arbeta i ett modernt logistik- och hamnföretag och vilken typ av varierande arbetsuppgifter en ingenjör kan ha. En stor del av vår verksamhet bygger på att arbeta i projekt och därför söker vi dig som tycker om projektarbete. Nyfikenhet och engagemang är egenskaper som vi värdesätter. 

Under din praktik kommer du att ha en engagerad handledare och få prova på spännande och utmanande arbetsuppgifter i syfte att utveckla både dig och Stockholms Hamnar. Praktiken är förlagd på vår infrastrukturavdelning Läs mer om vår verksamhet, pågående projekt och hur det är att jobba hos oss nedan.

Vi ser fram emot att träffa dig!
	
	
	
	

	

Praktikplatser