Tekniksprånget

Arbetsgivaren och dess verksamhet

Rymden är en del av vår vardag på RUAG Space och våra produkter sitter på raketer och satelliter som skickas ut i rymden. På RUAG Space utvecklar och tillverkar vi högkvalificerad utrustning, datorsystem, mikrovågselektronik, antenner och mekaniska system för att separera satelliter från bärraketer. De rymdraketer och satelliter som skjuts upp möjliggör t.ex att vi här på jorden kan se på tv, prata i mobiltelefon och få väderprognoser.

RUAG Space är ett schweiziskt bolag med kontor i Linköping, Göteborg och på ett flertal orter i Schweiz och Österrike.  I Sverige finns drygt 450 anställda, cirka 350 i Göteborg samt 100 i Linköping och en stor del av de som arbetar på RUAG Space är också ingenjörer. Som ingenjör på RUAG Space arbetar man dagligen med att utveckla och förbättra till exempel datorer som styr raketer, antenner som skickar data till jorden eller separationssystem som separerar satelliten från raketen. Via satelliterna i rymden får vi TV, telefoni, bredband, säkrare väderrapporter, övervakning och fotografering av jorden och navigering på land, hav och i luften. Utforskning av rymden är ett annat område där satelliterna spelar en viktig roll.

Vad får man göra som praktikant hos Ruag Space?

Vi på Ruag Space har ännu inte planerat vad du som praktikant kommer göra. Så snart vi har bestämt det kommer vi uppdatera denna sida. 

Praktikplatser