Tekniksprånget

Arbetsgivaren och dess verksamhet

Det är nu det börjar. På massabruket, i labbet, vid datorn eller i mötet. Mitt i en högteknologisk process eller en kreativ workshop. Det här är på riktigt. Vi på Södra lär oss massor av våra Tekniksprångare. Och vi gör gärna just din praktik till fyra månader att minnas.    

På Södra tar vi jordens resurser på stort allvar. Hållbarhetsaspekterna genomsyrar hela verksamheten och genom ansvarsfull skötsel av skogar, trygga arbetsplatser med säkerhet i fokus, effektiva tillverkningsprocesser och utveckling av förnybara produkter vill Södra bidra till en hållbar framtid. Våra medarbetare gör detta möjligt!

I Södras värld utgår allt från skogen. Skogen med den ständigt växande råvaran är själva grundförutsättningen för Södras olika verksamheter. I Södra produceras pappersmassa, trävaror, biobränslen och interiörträprodukter. Inom Södra genomsyrar hållbarhetsaspekterna verksamheten och präglar det dagliga arbetet från frö till förnybara produkter.

Vi är en stor koncern med många möjligheter! Södra är en stor arbetsgivare med 3 600 anställda som arbetar med allt från skogsskötsel och miljövård till ekonomi, försäljning och produktutveckling. I de tre affärsområdena tillverkas sågade och hyvlade trävaror, inredningsdetaljer, pappersmassa och biobränsle. 

De senaste åren har Södra också blivit en betydande elproducent som producerar mer el än vad som förbrukas. Råvara som vid Södras industrier inte kan användas för att producera sågade trävaror eller pappersmassa används istället som biobränslen. Kunder är oftast värmeverk och industrier. En effektivare elproduktion och elanvändning på Södras anläggningar gör att ökande mängder grön el kan levereras till öppna marknaden.

Inom Södra finns många utvecklande och stimulerande jobb. Vi är en modern arbetsplats med hundratals olika yrken. Hos oss arbetar till exempel skogsmästare, jägmästare, operatörer, ingenjörer, tekniker, ekonomer, marknadsförare, transportledare, jurister och chaufförer – för att nämna några.

Vad får man göra som praktikant hos Södra?

Södra Skog – Växjö
Södra Skogs avdelning ”entreprenörs-och teknikutveckling” är en stabsavdelning vars huvuduppgift är att stödja fältverksamheten men också utveckla området genom utvecklingsprojekt och nära kontakter med forskningsorganisationer. Södra anlitar entreprenörerna som utför arbetet i skogen, plantering, markberedning, och avverkning men också transport av virke från skogen till industrin. Därför arbetar vi mycket med att utveckla samarbetet mellan Södra och entreprenörsföretagen. 

Vi ska också vara uppdaterade på teknikutvecklingen inom skogsbruket och försöka implementera det som vi kan ha nytta av. Södra bedriver en intensiv utveckling inom digitaliseringen av hela vår process från kontrakt med en skogsägare till dess att virket är avverkat och transporterat till industrin. Hos oss får du möjlighet att driva egna utredningsarbeten och mindre förbättringsprojekt, med t ex: 

Entreprenörsappen och hur den används - Södra har lanserat en app som alla entreprenörer kan använda i sitt dagliga arbete, ”Best Way” är ett beslutsstöd till maskinförare för att köra den mest effektiva vägen vid skotning av virke. Det digitala informationsflödet från en modern skördare är enormt och ger mycket stora möjligheter att bearbeta data och få fram intressanta fakta och samband. Sammanställa kostnader och intäkter för Södras avverkningsgrupper och göra pedagogiska sammanställningar som vi kan ha nytta av i jämförelser med entreprenörsföretag.

Koncernstab Hållbarhet – Växjö
ansvarar för att utveckla, stödja, samordna och följa upp koncernens hållbarhetsstrategi samt driva och stödja utvecklingsfrågor inom koncernen och verka för att hållbarhetsarbetet i koncernen utvecklas och håller en hög nivå, att energifrågor hanteras effektivt ur ett koncernperspektiv, att koncernen tar ett samhälleligt (socialt) ansvar, att vår verksamhet bedrivs på ett resurseffektivt sätt och att innovations- och utvecklingsfrågor drivs på ett hållbart sätt. Hos oss får du möjlighet att driva egna utredningsarbeten och mindre förbättringsprojekt.

Wood IT – Växjö
Södra Wood IT jobbar bredd med IT-frågor inom vårt affärsområde. Uppdelningen är inom produktions-IT, administrativ-IT samt IT-projekt. Produktions-IT avser arbete med nätverksstruktur, etikettapplicering, truckdatorer/skannrar mm. Administrativ IT avser affärssystemsfunktioner, webbhandel och beslutsstödssystem. IT-projekt och förbättringsarbete bedrivs inom flera olika områden. Södra Wood har börjat jobba med LEAN och att standardisera och effektiva vårt arbetssätt och miljö är centralt. Hos oss får du möjlighet att driva egna utredningsarbeten och mindre förbättringsprojekt.

Massabruken i Mönsterås och Mörrum: På våra massabruk i Mönsterås och Mörrum får du vara delaktig i vår vardag och följa arbetet som tex processingenjör, underhållingenjör eller driftingenjör. Du kommer då att vara delaktig i utredningar, provtagningar eller analyser för utveckling av våra processer. Vi blandar praktik med teoretiska utmaningar och du får stor möjlighet att bidra själv.

Södra Cell Mönsterås, med ca 400 medarbetare, är det största massabruket inom Södra och en av världens största producenter av pappersmassa från barrved. Bruket togs i drift 1958 och efter utbyggnader och utveckling är fabriken idag en av världens modernaste och här tillverkas årligen   750 000 ton pappersmassa.

Södra Cell Mörrums närhet till skog och hav lämpar sig särskilt bra för en massafabrik. Sedan 1962 har miljoner ton massa transporterats till Europa och övriga världen. Idag jobbar ca 335 personer med tillverkning av massa vid vår fabrik.

Långasjö - Emmaboda
Sågverket i Långasjö är ett högteknologiskt sågverk som är inne i expansiv investeringsfas. Hos oss finns det många stimulerande arbetsuppgifter inom bland annat teknik, miljö och underhåll. Vårt mål är att arbeta med ständig utveckling och där du kan göra skillnad.

Kinda - Kisa kommun
Sågverket i Kinda är ett modernt sågverk som är inne i en spännande digitaliseringsprocess. Vi skulle gärna vilja ha med dig på den resan. Hos oss finns det även många andra spännande arbetsuppgifter inom teknik, miljö och underhåll. Vi ser gärna någon som kan programmera i Scada-system.
	
	
	
	

	

Praktikplatser