Tekniksprånget

Arbetsgivaren och dess verksamhet

Gävle Energi är med och skapar positiv energi för en hel region. Vi är ett levande exempel på att det går att kombinera affärsmässig tillväxt, utveckling och lönsamhet med långsiktig samhällsnytta.

Med våra 200 engagerade medarbetare är vi en betydelsefull affärspartner för offentliga och privata aktörer och samtidigt en viktig kugge i utvecklingen av en attraktiv och konkurrenskraftig infrastruktur. Vi har i dag ett heltäckande erbjudande inom el, värme, kyla, biogas och kommunikation och en viktig och växande roll som partner och samarbetskraft vad gäller energieffektivisering och aktivt miljöansvar. 

Gävle Energi ägs av Gävle kommun och omsätter över en miljard kronor.

Vad får man göra som praktikant hos Gävle Energi?

Som praktikant på Gävle Energi får du stöta på och lära dig om en rad olika yrkeskategorier och verksamheter. Allt från arbete med Geografiska Informationssystem (GIS), elnät och elkraft till vårt biokraftvärmeverk Johannes. Du får också en förståelse av för hur de olika områdena samarbetar och är beroende av varandra. Vi söker dig som tar egna initiativ, är nyfiken och är målinriktad. Välkommen till oss!

Praktikplatser