Tekniksprånget

Arbetsgivaren och dess verksamhet

Swedavia – vi är världsledande på att driva klimatsmarta flygplatser!
Swedavia äger, driver och utvecklar tio flygplatser i hela Sverige och bolaget är helägt av svenska staten. Affären bedrivs i en flygplatsverksamhet och en fastighetsverksamhet. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten – inom Sverige, i Europa och i övriga världen. Kundfokus, hållbar utveckling och säkerhet är utgångspunkten för allt vi gör, både i den egna verksamheten och i samhället i stort. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Under 2016 hade Swedavia en nettoomsättning på 5 546 MSEK och cirka 2 900 medarbetare. Totalt reste 39,5 miljoner passagerare via våra flygplatser under 2016.
Swedavia agerar på en konkurrensutsatt och internationell marknad. Bolagets roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten – inom Sverige, i Europa och i övriga världen. Våra kunder är resenärer, flygbolag och de hyresgäster som hyr affärs-, kontors- eller hotell¬ytor i Swedavias fastigheter. I arbetet med att attrahera flyg¬bolag konkurrerar Swedavia med andra flygplatser.
Säkerhet, kundfokus och hållbar utveckling är utgångspunkten för allt Swedavia gör, både i den egna verksamheten och i samhället i stort. Verksamheten drivs affärsmässigt och bolaget ska genom utveckling, planering och operativ effektivitet bygga en långsiktigt hållbar affär. För oss är det viktigt att skapa intresse för dessa områden och att kännedomen om vad en ingenjör kan jobba med på Swedavia är hög. Vi erbjuder jobb inom en rad olika områden och tjänster, t ex bygg och installation, akustik, inköp, miljö, infrastruktur, IT, energi, fordon, mark och beläggning, projektledning, affärs- och verksamhetsutveckling, fastighet, Air Traffic Management, flygplatsplanering med mera.

Vad får man göra som praktikant hos Swedavia?

Som tekniksprångare på Swedavia får du därför möjligheten att ta del av många olika yrkesområden på ett och samma företag. Du får se hur en flygplatsverksamhet fungerar samtidigt som du utmanas i dina varierande arbetsuppgifter. Genom Tekniksprånget vill vi visa mångsidigheten av vad ingenjörsyrket kan innebära. Vi vill också få en chans att lära känna dig och vara en del i din utveckling. Då vi även värnar om att hålla kontakten med våra tekniksprångetalumner arbetar vi aktivt med att bibehålla relationen även efter praktikens slut.
”Att gå tekniksprånget på Swedavia överträffade verkligen mina förväntningar! Förutom att ta få del av en flygplatsverksamhet inifrån har jag fått en förståelse för vad ingenjörsyrket faktiskt kan innebära. Erfarenheterna, kontakterna och det allt lärde mig under min praktik på Swedavia är något jag kommer ha stor nytta av i framtiden!” Kajsa Lindquist beskriver sin tid som tekniksprångare på Swedavia under hösten 2016.
”Genom min praktik på Swedavia och Stockholm Arlanda Airport har jag inte bara fått se ingenjörsyrket inifrån utan även fått sett en flygplatsverksamhet inifrån. Det sker så mycket mer än jag kunnat föreställa mig, riktigt häftigt att ta del av!” Säger Isabella Bergvik som gjorde praktik på Swedavia Fordon våren 2015.
Följ gärna våra fantastiska praktikanter från Tekniksprånget på Instagram! @swedavia_teknikspranget för att få en inblick i vardagen som tekniksprångare på Swedavia.
Våren 2018
Till våren 2018 söker vi fyra praktikanter med placering på Stockholm Arlanda Airport och inom Koncern Teknik, Swedavia Konsult, Swedavia Fordon samt Verksamhetsutveckling Arlanda. Vi söker dig som är engagerad, serviceinriktad, tar egna initiativ och som har en nyfikenhet och ett intresse för hållbar utveckling. Vi erbjuder dig en unik arbetsplats med flygpuls och atmosfär och på våra flygplatser möter vi personer från hela världen. Vi ser att olikheter och mångfald berikar oss och att det en förutsättning för vår framtida utveckling som hållbart företag. Här kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss. Tillsammans med dig vill vi påverka till en positiv utveckling i samhället!
Säkerhet har hög prioritet för oss på Swedavia. Vi genomför därför en säkerhetsprövning innan beslut om anställning. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär hittar du här 
Här kommer en beskrivning av de olika praktikplatser vi erbjuder, vänligen ange i din ansökan vilken avdelning du är intresserad av och berätta vad som lockar dig till att söka till just den praktikplatsen. Vi ser fram emot din ansökan!
Koncern Teknik
Praktiken kommer att vara placerad på Koncern Teknik som är en central funktion inom Swedavia och som har ansvar för samordning av infrastruktur- och teknikfrågor för samtliga flygplatser. Inom funktionen finns också avdelningarna Swedavia Fordon, Swedavia Konsult, Swedavia ATM, Teknik Telecom och Teknik Energi. 
Swedavia är ett företag som är verksam inom många branscher och teknikområden.  Som praktikant kommer du att få en bred inblick i vår verksamhet och förståelse av teknik och infrastruktur generellt inom Swedavia.
Praktikperioden kommer bestå av både egna uppdrag och delaktighet i projekt med syfte att se olika delar av vår verksamhet. Du kommer bland annat att få vara med i ett projekt där mätvärden för Infrastruktur implementeras. I projektet kommer du vara delaktig i projektplaneringsfasen och stötta genom administrativt arbete. 
Swedavia Konsult
Praktiken kommer utföras på Swedavia Konsult som tillhör Koncern Teknik. Swedavia Konsults uppdrag är att leverera konsulttjänster till Swedavia och andra kunders flygplatser. Verksamheten är uppdelad på åtta olika enheter. Praktikplatsen kommer vara på avdelningen Flygplatsplanering som erbjuder tjänster inom logistiska analyser, utvecklingsplaner, säkerhetsbevisningar med mera.
Praktikperioden kommer dels bestå av egna uppdrag, dels av delaktighet i större projekt med syfte att se olika delar av vår verksamhet.

Som praktikant får du till exempel möjlighet att vara med i större utvecklingsprojekt, säkerhetsbevisningsarbeten och mätningar ute på flygplatsen. Du får även vara med i våra möten där vi träffar kunder, leverantörer och beställare.
Swedavia Fordon
Praktiken kommer att vara placerad på Swedavia Fordon som tillhör Koncern Teknik. Organisationen samordnar hanteringen av fordon och det innebär underhåll, teknikutveckling samt re- och nyinvesteringar inom Swedavia. De ansvarar även för att utveckla företagets bränslestrategi där övergången till fossilfria drivmedel ska prioriteras genom en standardiserad, tillgänglig och kostnadseffektiv bränsleplattform för flygplatserna. 
 
Swedavia är ett företag som är verksam inom många branscher och teknikområden. Som praktikant kommer du att få en bred inblick i vår verksamhet och förståelse av teknik och infrastruktur generellt inom Swedavia. Praktikperioden kommer bestå av både egna uppdrag och delaktighet i projekt med syfte att se olika delar av vår verksamhet.

Verksamhetsutveckling Stockholm Arlanda Airport
Praktiken kommer att vara placerad på Arlanda och enheten Verksamhetsutveckling. Verksamhetsutvecklings uppdrag är att driva och samordna planering för omhändertagande av flygplatsens utveckling och tillväxt samt att säkra framdrift av olika verksamhetsutvecklande projekt. Enheten utgör ett stöd till flygplatsens olika verksamheter i frågor av verksamhetsöverskridande och/eller strategisk slag. 
Som praktikant får du en bred inblick och uppfattning gällande flygplatsens alla delar. Praktikperioden kommer dels innehålla egna arbeten men även delaktighet i projekt där analys och utveckling av Arlandas kapacitet står i fokus. Kapacitet avser Arlandas förmåga att hantera hela processen på flygplatsen, från start/landning, genom incheckning och bagage samt ytor och gate/uppställningsplatser. Som praktikant kommer du att få delta i framtagandet av analyser, rapporter, beslutsmaterial och uppföljning där Arlandas ledningsgrupp är mottagare.
Här kan du läsa mer om varför vi är med i Tekniksprånget.
	
	
	
	

	

Praktikplatser