Tekniksprånget

Arbetsgivaren och dess verksamhet

Vi är en världsledande industrikoncern som levererar hållbara lösningar för att öka våra kunders produktivitet. Vi gör det med hjälp av våra innovativa produkter och tjänster inom anläggnings- och gruvteknik, kompressorer, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco grundades 1873 och har över 140 års erfarenhet av nytänkande inom hållbar produktivitet.

Som ett globalt företag ställs inför spännande utmaningar varje dag, stora som små. Vår kultur är baserad på gemensamma erfarenheter och delande av kunskap, innovativt deltagande av alla, och ett starkt fokus på våra kunder och deras behov.

Vår produkter säljs och hyrs ut under olika varumärken i över 180 länder, och vi har tillverkning i över 20 länder. Förra året hade vi drygt 44 000 anställda runt om i hela världen.

Inom Atlas Copco satsar vi på engagerade och kompetenta människor och erbjuder en attraktiv, global arbetsmiljö. Genom Tekniksprånget vill vi involvera yngre personer och visa upp vilka olika spännande och utvecklande arbetsuppgifter våra ingenjörer har hos oss.

Genom Tekniksprånget vill vi också visa på den mångfald och valfrihet som en ingenjörsutbildning leder till. Vi är alltid i behov av duktiga medarbetare med kompetens, passion och driv, och vi hoppas att vi träffar just dig genom Tekniksprånget!

Våra tre kärnvärden samarbete, engagemang och innovation formade vårt förflutna, skapade det nuvarande och kommer att leda oss mot framtiden. Som praktikant hos oss kommer du att bli en del av detta.

Vad får man göra som praktikant hos Atlas Copco?

En praktikplats på Atlas Copco kommer att ge dig en god inblick i vår verksamhet. Du får en uppfattning om vad det innebär att arbeta i ett team, och i ett internationellt företag. Och det säger sig självt, det kommer vara en viktig erfarenhet för dig inför dina framtida studier på högskolan och i din fortsatta karriär. 

Praktikplatser